domingo, 3 de marzo de 2013

Modul 3 - activitat - Escalfament

Activitat de l'Escalfament amb el còmic utilitzant l'app Create a comic. Molt fàcil, senzill però amb una mica de publicitat que molesta. 

https://www.dropbox.com/s/jkas98hg80up7kv/temp.png?m

Ud. L'escalfament general – 3r ESO

Obj:

  • ·         Saber la estructura o parts de l'escalfament
  • ·         Saber les característiques d'un bon escalfament
  • ·         Posar en pràctica un escalfament utilitzant les TIC (vídeo, tablets, Windows movie maker, youtube, dropbox, etc)
  • ·         Treballar de forma col·laborativa

Descripció

  • ·         Per recordar les parts de l'escalfament i les característiques hauran de fer un comic utilitzant l'APP Create a comic
  • ·         Hauran de gravar-se fent vídeos petits 2-3" de les parts de l'escalfament. Temps total del vídeo màx 2'. Hauran de sortir els dos components. Fer l'edició del vídeo utilitzant el Windows movie maker o altra posant subtítols a les imatges (Portada, parts de l'escalfament, … crèdits) i posar una música al vídeo. L'hauran d'enviar al professor pel mail, és a dir, hauran d'haver-lo posat al dropbox o crear un canal al youtube.
  • ·         S'hauran d'autoavaluar la feina lliurada segons una rúbrica feta per mi.

Recursos:

·         Càmeres de vídeo o mòbils o tablets

·         App: Create a comic

·         Editor de vídeo: Window movie maker o Windows live movie maker o altres

·         Dropbox o Youtube (han de tenir compte propi)

--
Eduard Sabaté
Professor Educació Física
@EF_edu

No hay comentarios:

Publicar un comentario