miércoles, 20 de marzo de 2013

Modul 5. Actividad didáctica lectura Facebook+Flipboard

Els alumnes de l'escola creen una revista escolar mitjançant les entrades que fan a una pàgina de Facebook que s'anomena Revista escolar de l'escola ..., pàgina que després es publica mitjançant Flippboard.

La idea és utilitzar Facebook com eina per a l'escriptura col·laborativa i Flippboard per a l'edició i la lectura de la revista escolar.

Ignasi Monclús López


No hay comentarios:

Publicar un comentario